SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

 
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Informacja o postępowaniu rekrutacjnym i uzupełniającym
do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstwowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacjnego. (pdf)

Załącznik 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych. (pdf)

Załącznik 2 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych. (pdf)

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.2021 r. - 23.03.2021 r.
31.05.2021 r. - 07.06.2021 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 31.03.2021 r.
do 10.06.2021 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
08.04.2021 r.
14.06.2021 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
12.-16.04.2021 r.
16.-17.06.2021 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.04.2021 r.
18.06.2021 r.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. (pdf)

Zapisy do klasy pierwszej

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku doszkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.2021 r. - 23.03.2021 r.
31.05.2021 r. - 07.06.2021 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 31.03.2021 r.
do 10.06.2021 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
08.04.2021 r.
14.06.2021 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
12.-16.04.2021 r.
16.-17.06.2021 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.04.2021 r.
18.06.2021 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenie dziecka (z obwodu szkoły) do klasy pierwszej. (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu szkoły) do klasy pierwszej.
(pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej. (pdf)


W przypadku pytań, wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły Sabina Topij-Brylińska osobiście lub telefonicznie pod numerem 56 688 55 27 w godzinach pracy szkoły.
Zapraszamy