SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KADRA PEDAGOGICZNA
 
Sabina Topij-Brylińska - dyrektor
 
Grażyna Bobińska - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy VII
Beata Goleń - matematyka, informatyka, technika
Wojciech Góralski - muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Górecka - przyroda, geografia, plastyka, zajęcia rewalidacyjne
Anna Grajkowska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy III
Beata Grykałowska - edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy I
Sławomir Jabłoński - język niemiecki
Agata Kubrycht - język angielski, wychowawca klasy IV
Ewa Kurzyńska - religia, wychowawca klasy VI
Dariusz Langowski - wychowanie fizyczne, wdż, wychowawca klasy VIII
Judyta Majewska-Nowek - historia, WOS, biologia, logopeda, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy V
Marta Maliszewska - psycholog
Dorota Piatkowska - oddział przedszkolny
Mirosława Pyszko - biologia,wdż, zajęcia świetlicowe, bibliotekarz
Justyna Rumińska-Sul - wychowanie fizyczne, wczesne wspomaganie rozwoju
Mirosława Ruta - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy II
Ewa Solarz - pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Bartłomiej Wasilewski - matematyka, fizyka
Marcin Wróblewski -