SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KALENDARZ SZKOLNY


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.

Zakończenie I semestru nauki - 29 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe: 4 stycznia - 15 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty dni wolne od zajęć dla pozostałych uczniów) :
a) język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00,
b) matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00,
c) język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9:00.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
21 - 24 września 2020 r. - zebranie organizacyjne z wychowawcami
23 - 26 listopada 2020 r. - zebranie śródroczne
1 grudnia 2020 r. - indywidualne konsultacje online (po umówieniu przez Librusa) w godz. 15:30 - 17:00
1 - 4 lutego 2021 r. - zebranie podsumowujące I semestr nauki
26 - 29 kwietnia 2021 r. - zebranie śródroczne
4 maja 2021 r. - indywidualne konsultacje online (po umówieniu przez Librusa) w godz. 15:30 - 17:00

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI (pdf)