Szkolny Zestaw Podręczników  i materiałów ćwiczeniowych Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu w roku szkolnym 2020/2021
Podręczniki OP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 wychowanie przedszkolne   Nowa Trampolina sześciolatka Magdalena Król Magdalena Oleksy-Zborowska     PWN
2 język angielski   Bugs Team Starter C. Read     Macmillan Education
3 religia   Kocham dobrego Boga red: E. Osewska ks. J. Stala - - Wydawnictwo Jedności, Kielce
Podręczniki dla klasy 1 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna SP/4/2017 Gra w kolory. Podręcznik 1,2,3,4. Barbara Mazur
Beata Sokołowska
Katarzyna Zagórska
gra w kolory Matematyka cz.1,2  gra w kolory ćwiczenia cz.1,2 Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska Mac/JUKA
2 jezyk angielski SP/3/2017 Hello Explorer 1 Jennifer Heath, Rebecca Adlard Hello Explorer 1 Philip James Nowa Era
3 religia SP/4/2012 Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, poznań
Podręczniki dla klasy 2 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna SP/4/2017 Gra w kolory. Klasa 2.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4
Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska gra w kolory Matematyka cz.1,2  gra w kolory ćwiczenia cz.1,2 Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o
2 jezyk angielski SP/3/2017 Hello Explorer 2 Jennifer Heath, Rebecca Adlard Hello Explorer 2 Philip James Nowa Era
3 religia SP/4/2012 Kochamy Pana Jezusa J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręczniki dla klasy 3 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna SP/4/2017 Gra w kolory. Klasa 3. Podręcznik. Części 1, 2, 3, 4. Matematyka. Części 1, 2; nr dopuszczenia 833/3/2019 Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska I. Gra w kolory ćwiczenia, cz. 1-2; II. Gra w kolory ćwiczenia/matematyka cz. 1-2 Katarzyna Grodzka, Beata Sokołowska Wydawnictwo MAC/Juka
2 język angielski SP/3/2017 Hello Explorer 3 Jennifer Heath, Rebecca Adlard Hello Explorer 3 Jennifer Heath, Rebecca Adlard Nowa Era
3 religia SP/4/2012 Przyjmujemy Pana Jezusa J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręczniki dla klasy 4 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 język polski SP/5/2017 "Nowe słowa na start! 4" Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Anna Klimowicz Marlena Derlukiewicz "Nowe słowa na start! 4" Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej praca zbiorowa Nowa Era
2 język angielski SP/6/2017 Junior Explorer 4 Jennifer Heath,Michele Crawford - Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosinska  Nowa Era
3 historia SP/10/2017 "Wczoraj i dziś 4" Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i dziś 4" Zeszyt ćwiczeń ucznia historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej. praca zbiorowa Nowa Era
4 matematyka SP/7/2017 Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej część I i II NOWA EDYCJA 2020-2022 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem. Ćwiczenia do matematyki dla klasy czwartej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era
5 przyroda SP/9/2017 Tajemnice przyrody4-Podręcznik do przyrody dla klasy 4 Maria Marko- Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna stawarz Tajemnice przyrody klasa czwarta- ćwiczenia -jedna część J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel Nowa Era
6 muzyka   Lekcja muzyki -         
7 plastyka SP/13/2017 Do dzieła -podręcznik do klasy 4 J. Lukas, K. Onak - - Nowa Era
8 technika SP/11/2017 Karta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu. Jerzy Pecyna - - Nowa Era
9 informatyka SP/8/2017 - - - - -
10 wychowanie fizyczne SP/23/2017 - - -   -
11 religia SP/15/2012 Jestem chrześcijaninem J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
12 wdż SP/20/2017 Wędrując ku dorosłości Teresa Król Zeszyt ćwiczeń - Rubikon
Podręczniki dla klasy 5 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 język polski SP/5/2017 "Nowe słowa na start! 5" Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej Anna Klimowicz Marlena Derlukiewicz "Nowe słowa na start! 5" Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla klasy piatej szkoły podstawowej Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter Nowa Era
2 język angielski SP/6/2017 Junior Explorer 5 Jennifer Heath,Michele Crawford - Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosinska  Nowa Era
3 historia SP/17/2017 "Wczoraj i dziś 5" Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i dziś 5" Zeszyt ćwiczeń ucznia historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej. praca zbiorowa Nowa Era
4 matematyka SP/7/2017 Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej część I i II Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska "Matematyka z kluczem 5" zeszyt ćwiczeń Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era
5 geografia SP/14/2017 Planeta Nowa 5 F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz Planeta Nowa 5 K. Skomoroko ćw. K. Skomoroko -Nowa Era
6 muzyka   Lekcja muzyki -         
7 plastyka SP/13/2017 Do dzieła ! 5 J. Lukas, K. Onak - - Nowa Era
8 technika SP/11/2017 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka - - Nowa Era
9 informatyka SP/8/2017 Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piatej szkoły podstawowej Michał Kęska - - Nowa Era
10 wychowanie fizyczne SP/23/2017 - - - - -
11 religia SP/15/2012 Jestem chrześcijaninem J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
12 biologia SP/18/2017 Puls życia 5 M. Sęktas J.Stawarz Puls życia 5 Zeszyt ćwiczeń J.Hołeczek J.Pawłowska Jacek Pawłowski Nowa Era
13 Wychowanie do życia w rodzinie SP/20/2017 Wędryjąc ku dorosłości Teresa Król Zeszyt ćwiczen - Rubikon
 Podręczniki dla klasy 6 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 język polski SP/5/2017 "Nowe słowa na start! 6" Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz "Nowe słowa na start! 6" Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej. praca zbiorowa Nowa Era
2 język angielski SP/6/2017 Junior Explorer 6  J. Heath - Sue Clarke Nowa Era
3 historia SP/10/2017
"Wczoraj i dziś" Klasa 6. Podręcznik do historii i społeczeństwka dla klasy szóstej szkoły podstaweowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i dziś" Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do historii dla  szkoły podstawowej.  Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch Nowa Era
4 matematyka SP/7/2012 Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej część I i II Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska - - Nowa Era
5 biologia SP/1/2018 Puls Życia 6  Podręcznik do biologi Stawarz Joanna Puls Życia 6 Zeszyt Ćwiczeń M.Fiałkowska-   Kołek, Sł. Gębica, Ag. Siwik Nowa Era
6 geografia SP/14/2017 Planeta Nowa 6 T.Rachwał,R.Malarz,D.Szczypiński Planeta Nowa 6 K. Skomoroko Nowa Era
7 plastyka SP/13/2017 Do dzieła! 6 J.Lukas,K.Onak   - Nowa Era
8 technika SP/11/2017 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka - - Nowa Era
9 zajęcia komputerowe SP/3/2015 Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej - - - -
10 wychowanie fizyczne SP/23/2017 - - - - -
11 religia SP/15/2012 Wierzę w Boga J. Szept, D. Jackowiak - - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
12 wdż SP/20/2017 Wędrując ku dorosłości Teresa Król zeszyt ćwiczeń - Rubikon
 Podręczniki dla klasy 7 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 język polski SP/5/2017 "Nowe słowa na start! 7"Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska "Nowe słowa na start! 7"Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter  Nowa Era
2 język angielski SP/6/2017 Teen Explorer 7 Angela Bandis,Diana Shotton - Phillip McElmuray Nowa Era
3 język niemiecki SP/19/2017 Mit links 1 Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko Mit links 1 Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko Pearson
4 historia SP/10/2017 Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś 7  Robert Śniegocki,
Agnieszka Zielińska
Nowa Era
5 wiedza o społeczeństwie   "Dziś i jutro" Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski     Nowa Era
6 matematyka SP/7/2017 Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej NOWA EDYCJA 2020-2022 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej - - Nowa Era
7 fizyka SP/12/2017 Spotkania z fizyką 7 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska     Nowa Era
8 chemia   Chemia Nowej Ery 7 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin     Nowa Era
9 biologia SP/18/2017 Puls życia 7 Małgorzata Jefimow Zeszyt ćwiczeń Puls życia 7 Jolant Holeczek,Barbara Januszewska-Hasiec Nowa Era
10 geografia SP/14/2017 Planeta Nowa 7 Roman Malarz, Mariusz Szubert  Paneta Nowa J. Knopik, M.Kucharska, R. Przybył, K. Skomoroko, A. Witek- Nowakowska Nowa Era
11 muzyka   Lekcja muzyki 7        
12 plastyka SP/13/2017 Do dzieła! Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak - - Nowa Era
13 informatyka SP/8/2017 - - - - -
14 wychowanie fizyczne SP/23/2017 - - - - -
15 edukacja dla bezpieczeństwa            
16 religia G/3/2012          
17 doradztwo zawodowe SP/21/2017 -       program autorski Ewa Solarz 
18 WDZ SP/20/2017 Wędrując ku dorosłości   - - Rubikon
 Podręczniki dla klasy 8 SP
Lp. Przedmiot Numer programu nauczania Podręcznik- tytuł Podręcznik- autor Ćwiczenia- tytuł Ćwiczenia- autor Wydawnictwo
1 język polski SP/5/2017 "Nowe słowa na start! 8" Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz - - -
2 język angielski SP/6/2017 Teen Explorer 8 Angela Bandis,Diana Shotton - - -
3 język niemiecki SP/19/2017 Mit links 2 Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko Mit links 2 Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko Pearson
4 historia SP/10/2017 Wczoraj i dziś 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow  Wczoraj i dziś Robert Śniegocki,
Agnieszka Zielińska
Nowa Era
5 wiedza o społeczeństwie SP/17/2017 "Dziś i jutro" Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski     Nowa Era
6 matematyka SP/7/2017 Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej - - Nowa Era
7 fizyka SP/12/2017 Spotkania z fizyką 8 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska     Nowa Era
8 chemia   Chemia Nowej Ery 7 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin     Nowa Era
9 biologia SP/18/2017 Puls życia 8 B. Sągin,A. Boczarowski, M. Sęktas Zeszyt ćwiczeń 8 J. Hołeczek, B. Januszewska-Hasiec Nowa Era
10 geografia SP/14/2017 Planeta Nowa 8 T. Rachwał, D. Szczypiński  Paneta Nowa Ryszard Przybył Nowa Era
11 muzyka   Lekcja muzyki 7        
12 Wychowanie do życia w rodzinie SP/20/2017 Wędrując ku dorosłości Teresa Król - - Rubikon
13 informatyka SP/8/2017 - - - - -
14 wychowanie fizyczne SP/23/2017 - - - - -
15 edukacja dla bezpieczeństwa            
16 religia G/3/2012          
17 doradztwo zawodowe SP/21/2017         program autorski Ewa Solarz