SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
   
Zdobywamy sprawności matematyczne
 

1. Uczniowie klasy IV w ciągu całego roku szkolnego zdobywają sprawności matematyczne.
2. Nauczyciel przygotowuje zestaw prób, które umieszcza na gazetce ściennej w pracowni matematycznej i witrynie internetowej szkoły.
3. Uczniowie otrzymują karty zaliczeń, na których nauczyciel określa postępy uczniów.
4. Zdobyte sprawności matematyczne uczeń umieszcza w zeszycie a nauczyciel w postaci oceny kształtującej w dzienniku elektronicznym.
5. Osiągnięcia uczniów w postaci zdobytych sprawności mają wpływ na ocenę - pod koniec każdego semestru będzie wystawiana ocena wagi 3.
6. Udział w projekcie jest obowiązkowy.

 
Wkrótce pierwsza karta zaliczeń.

 

Beata Goleń